Install Yarn – Ubuntu 18.04

Спочатку імпортуйте ключ GPG репозиторію Yarn, використовуючи наступну команду, щоб включити репозиторій Yarn, використовуючи наступну команду curl:

curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -

Після імпортування ключа додайте репозиторій APT з використанням наступної команди:

echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

Оновіть індекс менеджера пакетів APT

sudo apt update

та встановіть Yarn за допомогою наступних команд. Наступна команда також встановить Node.js під час встановлення Yarn.

sudo apt install yarn

Якщо ви не хочете встановлювати Node.js автоматично за допомогою Yarn, скористайтеся наступною командою:

sudo apt install --no-install-recommends yarn

Тепер перевірте встановлення та версію Yarn, використовуючи наступну команду:

yarn --version
1.17.3

Install NodeJS – Ubuntu 18.04

NodeSource – це компанія, орієнтована на забезпечення підтримки Node корпоративного рівня, і вони підтримують сховище, що містить останні версії Node.js.

Щоб встановити Node.js і npm з сховища NodeSource, виконайте такі дії:

1. Увімкніть сховище NodeSource наступною командою curl:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -

Наведена вище команда додасть ключ підпису NodeSource до вашої системи, створить файл сховища apt source, встановить всі необхідні пакети та оновить кеш apt.

Поточна версія LTS Node.js є версією 10.x, Carbon. Якщо вам потрібно встановити версію 8.x, просто замініть setup_10.x на setup_8.x

2. Після додавання репозиторію NodeSource встановіть Node.js і npm, командою:

sudo apt install nodejs

3. Переконайтеся, що Node.js та npm успішно встановлені, надрукувавши їх версії

node --version
v10.16.0

npm --version
6.9.0